Organisatie

ORGANISATIE
De campagne wordt georganiseerd door Agora Europa, stichting voor democratie en cultuur.
Agora Europa is een stichting die bewoners en overheden ondersteunt in projecten die erop gericht zijn bewoners meer invloed en zeggenschap te geven over hun eigen woon- en leefmilieu.


In 2007 was de eerste campagne Nieuw leven voor oude gebouwen. Een klein campagneteam heeft toen met vele tientallen vrijwilligers hard gewerkt aan het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor hergebruik van gebouwen en gebieden met een maatschappelijke meerwaarde.

De Campagne Nieuw leven voor oude gebouwen is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.

LINKS
Hier vindt u verwijzingen naar websites en contactgegevens van gerelateerde organisaties en verenigingen. Informatie over stadsdelen, wijkopbouwcentra, bewonersverenigingen en dergelijke waar Stichting Agora Europa contact mee heeft (gehad) in verband met de campagne Nieuw leven voor oude gebouwen.