Campagne

In de voorbereidende fase is in overleg met alle betrokkenen door een onafhankelijke groep deskundigen (het Atelier van Bouwmeesters) een selectie gemaakt van gebouwen en gebieden die de komende drie jaar kunnen worden aangepakt. Het moesten gebouwen en gebieden zijn waarvan hergebruik een maatschappelijke meerwaarde met zich meebrengt.

Deze gebouwen zijn ondergebracht in vijf categorieën: kerken, scholen, fabrieken en kantoren, sociaal-culturele gebouwen, wonen en buurtvoorzieningen.

Iedere Amsterdammer wordt uitgenodigd om een stem uit te brengen op één van die gebouwen of gebieden en aan te geven welke herbestemming gewenst is.

Voor de Top Tien van deze gebouwen wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de meest wenselijke herbestemmingen die uit de campagne naar voren komen. Op basis daarvan wordt een hergebruikplan opgesteld.

Bekijk op de pagina Gebouwen en Gebieden  welke gebouwen mee doen. In 2007 werd de campagne Nieuw leven voor oude gebouwen voor het eerst gehouden.  

CAMPAGNE OP AT5 De Amsterdamse zender AT5 heeft ook voor deze campagne het TV-programma ‘Een nieuw leven voor oude gebouwen’ gemaakt. In 5 afleveringen wordt aandacht besteed aan een bijzondere categorie gebouwen. In 2007 is ook een serie gemaakt. Bekijk de uitzendingen ‘Een nieuw leven voor oude uit gebouwen’ hier.

De uitzendingen kunt u bekijken op: http://www.at5.nl/tv/nieuw-leven-voor-oude-gebouwen/aflevering/3169.