Atelier van Bouwmeesters

Atelier van Bouwmeesters

Het Atelier van Bouwmeesters is een groep van onafhankelijke deskundigen die zich inzet voor hergebruik van gebouwen gericht op het bereiken van een maatschappelijke meerwaarde voor alle betrokkenen. Het Atelier heeft de beide campagnes inhoudelijk ondersteund en heeft de gebouwen geselecteerd die hebben meegedaan aan de publiekscampagnes.

Het Atelier onderneemt de volgende activiteiten:

Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor hergebruik d.m.v. campagnes, tentoonstellingen, (bijdragen aan) manifestaties en publicaties

Het initiëren en ondersteunen van hergebruik van bepaalde gebouwen en gebieden waar maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd kan worden

Kennisoverdracht via maatschappelijk debatten en workshops over specifieke thema’s, via het bijhouden van een interactieve website en via gesprekken en contacten met een groot aantal vrijwilligers en initiatiefnemers

Het jaarlijks opstellen van een gemeenschappelijk actieprogramma voor hergebruik in samenwerking met centrale stad en stadsdelen, marktpartijen en eigenaren en maatschappelijke organisaties

Meer informatie over het actieprogram van het Atelier en de partijen en personen met wie het Atelier in de praktijk samenwerkt, vindt u op de pagina partners.