Oorzaken vloer beschadigingen

De vloerrenovatie is een logisch gevolg van een aantal oorzaken, namelijk:

– Houtrot door beesten

– Houtrot door vochtaantasting

– Mantavloer

– Kwaaitaalvloer

Dit gebeurt het meest op houten vloeren op de beganegrond. Meestal ligt het probleem hem in de house balken die volledig kunnen doorrotten. Deze worden in dat geval dan compleet of voor een deel vervangen. Voordat de juiste methode kan worden toegepast moet eerst de oorzaak van de slechte vloer worden vastgesteld. Je wilt namelijk niet ‘dweilen met de kraan open’. Het moet een permanente oplossing zijn voor jouw vloer.